CONSULTANTA DE SPECIALITATE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Acte de reglementare – documentatii avize/ autorizatii

 • Identificarea codurilor CAEN specifice activitatii clientului in vederea stabilirii necesitatii Autorizatiei de mediu;
 • Intocmirea Documentatiei tehnice necesara obtinerii Autorizatiei de mediu;
 • Intocmirea Documentatiei tehnice necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a apelor;
 • Publicarea anunturilor specifice de mediu;
 • Reprezentarea societatii dvs. in relatia cu autoritatile de control privind protectia mediului;
 • Elaborarea planului de interventie in caz de poluari accidentale.

Managementul deseurilor

 • Verificarea amplasamentului in vederea stabilirii neconformitatilor in ceea ce priveste managementul deseurilor;
 • Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
 • Asistență în identificarea codurilor deşeurilor generate conform HG 856/2002;
 • Consultanta pentru indeplinirea obligatiei de colectare separata a deseurilor si asigurarea contractelor de predare separata a acestora colectorilor autorizati – L 211/2011;
 • Consultanta pentru stocarea si predarea separata a uleiurilor uzate prestatorilor de servicii autorizat in vederea reciclarii, HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate;
 • Consultanta pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizati pentru ridicarea deseurilor pe categorii si verificarea valabilitatii autorizatiilor de mediu ale acestora;
 • Consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
 • Notificarea valabilitatii contractuale cu prestatorii de servicii pentru ridicarea deseurilor, eliminare ape, etc.
 • Elaborarea si menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor generate in conformitate cu prevederile din Autorizatia de mediu;
 • Urmarirea trasabilitatii deseurilor generate;
 • Transmiterea modificarilor legislative si asigurarea conformarii cu legislatia in vigoare;
 • Instruirea personalului pentru a intelege importanta colectarii selective a deseurilor generate;
 • Activitati de monitorizare solicitate prin Autorizatia de mediu, Autorizatia de gospodarire a apelor, informarea permanenta a masurilor impuse prin aceeasta;

Raportari Agentia pentru Protectia Mediului

 • Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare / trimestriale / semestriale catre autoritatea competentă de protecţie a mediului;
 • Raportarea trimestriala/ anuala catre Agentia pentru Protectia Mediului a gestiunii deseurilor;
 • Raportarea anuala catre Agentia pentru protectia mediului a cantitatilor de ambalaje introduse in piata;
 • Raportare chestionar anual GD-PRODDES;
 • Raportari in aplicatia electronica SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM)

Raportari Administratia Fondului pentru Mediu

 • Intocmirea lunara a Declaratiei privind obligatiile la fondul de mediu, catre Administratia Fondului pentru Mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare si depunerea acestora la sediul AFM;
 • Identificarea tuturor tipurilor de ambalaje introduse noi in piata, identificarea produselor noi.
 • Pretul este negociabil!